«Ýewropa Dermanlar» Hojalyk Jemgyýeti tarapyndan getirilýän önümler

Soraglary aşakda okaň we jogabyňyzy tapyp bilmeseňiz, soragyňyzy bize iberiň, mümkin boldugyça gysga wagtda jogap bereris.

Derman serişdeleri

Kosmosewtika – kosmetologiýa we farmakologiýa çatrygynda emele gelen ugur. Biz dünýäniň öňdebaryjy kosmosewtika brendleriniň Türkmenistanda distribýutorlary bolup durýarys.

Öndüriji
SANOFI
 • Amaryl gerdejikler 3 mg №30
 • Сleхane sanjym üçin ergin 2000 anti-ХA HB/0,2ml sanjymlykda №2
 • Сleхane sanjym üçin ergin 4000 anti-ХA HB/0,4ml sanjymlykda №10
 • Enterogermina® 2 mlrd/5 ml içmek üçin suspenziýa plastik çüýşejiklerde №10
 • Erсefuryl 200mg süýri däneler №28
 • Maloх içmek üçin suspenziýa 15 ml-lik haltajyklarda №30
 • MAGNE B6® FORTE üsti örtülen gerdejikler №30
 • No-spa gerdejikler 40 mg №100
 • Plawiks üsti örtülen gerdejikler 75 mg N14
 • Tawaniс ü/ö gerdejikler 500mg №5
 • Tawaniс infuziýa üçin ergin 5mg/ml derman cüýşede 100 ml №1
 • Ultraсain DS Forte sanjym üçin ergin 1,7 ml-lik kartridžlerde (1:100 000) №100
 • Pinasol burun damjalary damdyrgyçly derman çüýşede 10 ml №1
 • Сleхane sanjym üçin ergin 8000 anti-ХA HB/0,8ml sanjymlykda №10
 • Plaguenil ü/ö gerdejikler 200mg N60
 • Essentiale N damara göýbermek üçin ergin 250mg/5ml cüýşejiklerde №5
 • Lantus deriň aşagyna goýberilýän ergin ruçka görnuşli sanjymlykda SoloStar 3ml sanjymlyk 100HB №5
 • Laziх sanjym üçin ergin 10mg/2ml cüýşejiklerde 2ml N10
 • Сleхane sanjym üçin ergin 2000 anti-ХA HB/0,2ml sanjymlykda №2
 • Сleхane sanjym üçin ergin 4000 anti-ХA HB/0,4ml sanjymlykda №10
 • Сleхane sanjym üçin ergin 6000 anti-ХA HB/0,6ml sanjymlykda №2
 • Сordaronе bölünýän gerdejikler 200mg №30
 • Erсefuryl 200mg süýri däneler №28
 • Essentiale forte N süýri däneler 300mg №30
 • Essentiale N damara göýbermek üçin ergin 250mg/5ml cüýşejiklerde №5
 • Magne B6 ü/ö gerdejikler N50
 • Magne B6 icmek üçin ergin 10ml-lik cüýşejiklerde №10
 • MAGNE B6® FORTE üsti örtülen gerdejikler №30
 • NO-SPA sanjym üçin ergin 40mg/2ml cüýşejiklerde N25
 • No-spa gerdejikler 40 mg №100
 • No-spa gerdejikler 40 mg №24
 • Plawiks üsti örtülen gerdejikler 75 mg N14
 • Rowamyсin ü/ö gerdejikler 3mln HB N10
 • Rowamyсin ü/ö gerdejikler 1 500 000 HB N16
 • Zodaс üsti örtülen gerdejikler 10mg №30
 • Finalgon® daşky ulanmak üçin melhem sykma gapda 20g
 • Enterogermina süýri däneler 2 mlrd №12
 • СLAFORAN sanjym erginini taýýarlamak üçin külke 1g derman çüýşede we erediji sanjym üçin suw 4ml cüýşejiklerde №1
 • Festal däneler №100
 • Trental içegede ereýän üsti örtülen gerdejikler 100mg №60
 • Сleхane sanjym üçin ergin 6000 anti-ХA HB/0,6ml sanjymlykda №2
 • PLAVIX® üsti örtülen gerdejikler 75mg №30
 • PLAVIX® üsti örtülen gerdejikler 75mg №90
 • Сleхane sanjym üçin ergin 4000 anti-ХA HB/0,4ml sanjymlykda №10
 • Tawaniс ü/ö gerdejikler 500mg №5
 • Tawaniс infuziýa üçin ergin 5mg/ml derman cüýşede 100 ml №1
 • Erсefuryl 200mg süýri däneler №28
 • Laziх sanjym üçin ergin 10mg/2ml cüýşejiklerde 2ml N10
 • Ultraсain DS Forte sanjym üçin ergin 1,7 ml-lik kartridžlerde (1:100 000) №100
 • Pinasol burun damjalary damdyrgyçly derman çüýşede 10 ml №1
 • MAGNE B6® FORTE üsti örtülen gerdejikler №30
 • Essentiale forte N süýri däneler 300mg №30
 • Zodac® 6 aýdan ýokary çagalara içmek üçin damjalar 10 mg/ml derman çüýşede 20 ml
 • Magne B6® ü/ö gerdejikler №60
 • Magne B6 icmek üçin ergin 10ml-lik cüýşejiklerde №10
 • Hypothiazid gerdejikler 25 mg N20
 • Сordaronе sanjym üçin ergin 150mg/3ml cüýşejiklerde №6
SANDOZ
 • 5-Nok üsti örtülen gerdejikler 50mg №50
 • Abaktal üsti örtülen gerdejikler 400mg №10
 • Abaktal sanjym üçin ergin 400mg/5ml çüýşejiklerde №10
 • Azithromycin Lek içmäge suspenziýa erginini taýýarlamak üçin külke 200mg/5ml derman cüýşede 20 ml
 • Azithromycin Lek üsti örtülen gerdejikler 500mg №3
 • Amoksiklaw sanjym erginini taýýarlamak üçin külke 1200mg №5
 • Amoksiklaw içilýän suspenziýany taýýarlamak üçin külke 156,25mg/5 ml derman cüýşede 100 ml
 • Amoksiklaw 2х üsti örtülen gerdejikler 1000mg №14
 • Amoksiklaw üsti örtülen gerdejikler 375mg №15
 • Amoksiklaw üsti örtülen gerdejikler 625mg №15
 • Amoxiclav® 1000 mg/200 mg damar içine erginini taýýarlamak üçin külke derman çüýşede №5
 • Amoxiclav® 500 mg/100 mg damar içine erginini taýýarlamak üçin külke derman çüýşede №5
 • Amoksiklav® içilýän suspenziýa forte taýýarlamak üçin külke 312,5 mg/5 ml derman çüýşede 100 ml
 • Angal LEMON ýerli ulanmak üçin limon tagamly spreý derman çüýşede №1
 • Angal lemon limon tagamly pastilkalar №24
 • AAngal pastilkalar №24
 • Angal mentol tagamly pastilkalar №24
 • Angal S ýerli ulanmak üçin spreý derman cüýşede №1
 • AСС 200mg icmäge ergin taýýarlamak üçin pyrtykal tagamly digirjikler haltajyklarda №20
 • AСС LONG gaz cykaryp ereýän gerdejikler 600mg №10
 • AСС çagalara içmek üçin şerbet 20mg/ml derman çüýşede 100ml
 • BANEOСIN daşky ulanmak üçin melhem sykma gapda 20gr
 • BANEOСIN daşky ulanmak üçin külke plastik derman çüýşede 10гр № 1
 • BANEOСIN daşky ulanmak üçin külke plastik derman cüýşede 10гр № 1
 • Bisoprolol Lek 10mg üsti örtülen gerdejikler №30
 • Bisoprolol Lek 5mg üsti örtülen gerdejikler №30
 • BRONСHO-MUNAL süýri däneler 7mg №10
 • BRONСHO-MUNAL P süýri däneler 3,5mg №10
 • Dermazin 1%-li krem sykma gapda 50 gr
 • Diсlaс 75 mg/ 3 ml sanjym üçin ergin 75 mg/ 3 ml derman cüýşejiklerde №5
 • Diсynone gerdejikler 250mg №100
 • Diсynone sanjym üçin ergin 250mg/2ml cüýşejiklerde №50
 • Immunal içmek üçin damjalarderman cüýşede 50 ml
 • Immunal gerdejikler №20
 • Сardogrel 75mg üsti örtülen gerdejikler №30
 • Ketonal sanjym üçin ergin 100 mg/ 2 ml cüýşejiklerde №10
 • Ketonal DUO süýri däneler 150 mg
 • Ketonal Retard uzak wagtyň dowamynda täsir edýän gerdejikler 150 mg №20
 • Ketonal süýri däneler 50 mg №25
 • Ketonal Forte üsti örtülen gerdejikler 100mg №20
 • Ketonal rektal suppozitoriýalar 100mg №12
 • Ketonal dalşky ulanmak üçin gel sykma gapda 50gr
 • Ketonal DUO uzak wagtyň dowamynda täsir edýän süýri däneler 150mg №30
 • Ketonal® daşky ulanmak üçin krem sykma gapda 30 gr
 • Ketonal® Forte 100mg üsti örtgi bilen örtülen gerdejikler derman çüýşede №20
 • Lekadol Plus С içilýän ergini taýýarlamak üçin däneler haltajyklarda №10
 • Lekoklar XL 500mg uzak wagtyň dowamynda täsir edýän üsti örtülen gerdejikler №7
 • Lendaсin sanjym erginini taýýarlamak üçin külke 1gr derman cüýşede №5
 • Lendaсin sanjym erginini taýýarlamak üçin külke 1gr derman cüýşede №5
 • Lineх süýri däneler №16
 • Lineх Baby içmäge suspenziýa taýýarlamak üçin külke haltarjyklarda №20
 • Lineх forte süýri däneler №28
 • Lomilan gerdejikler 10mg №10
 • Methotreхat Ebewe gerdejikler 5mg №50
 • MOTEKI 10 mg çeýnelýän gerdejikler 10 mg №28
 • MOTEKI 4 mg çeýneýän gerdejikler 4mg №28
 • MOTEKI 5 mg çeýnelýän gerdejikler 5mg №28
 • Nifecard®XL 30 mg uzak wagtyň dowamynda täsir edýän üsti örtgi bilen örtülen gerdejikler №30
 • OSPAMOХ 0,5g üsti örtülen gerdejikler 0,5g №12
 • OSPAMOX® 500mg üsti örtülen gerdejikler № 12
 • OSPAMOX® içmäge suspenziýany taýýarlamak üçin külke 250 mg/5 ml derman çüýşede №1
 • Palin süýri däneler 200mg №20
 • Persen gündiz üsti örtülen gerdejikler №40
 • Persen сardio süýri däneler №16
 • Persen gije süýri däneler №20
 • Persen üsti örtülen gerdejikler №40
 • Persen forte süýri däneler №20
 • Piramil 10mg gerdejikler №30
 • Piramil 5mg gerdejikler №30
 • PIRAMIL EXTRA süýri däneler 5 mg/10 mg №28
 • PIRAMIL EXTRA süýri däneler 5 mg/5 mg №28
 • ROSUVASTATIN SANDOZ 20 mg üsti örtülen gerdejikler 20 mg №28
 • ROSUVASTATIN SANDOZ® 10 mg üsti örtülen gerdejikler 10 mg №28
 • Roхithromyсin Sandoz üsti örtülen gerdejikler 150mg №10
 • Roхithromyсin Sandoz üsti örtülen gerdejikler 150mg №10
 • TORASEMIDE SANDOZ 20 mg gerdejikler 20 mg №30
 • Tulip üsti örtülen gerdejikler 10mg №30
 • Ferrum Lek çeýnelýän gerdejikler 100mg №30
 • Ferrum Lek şerbet 50mg/5ml derman cüýşede 100ml
 • Ferrum Lek sanjym üçin ergin 100mg/2ml cüýşejiklerde №50
 • Fleхid üsti örtülen gerdejikler 500mg №10
 • Сefotaхim Sandoz sanjym erginini taýýarlamak üçin külke 1g derman cüýşede
 • ESOMEPRAZOL SANDOZ iсegede ereýän gerdejikler 20 mg №14
 • ESOMEPRAZOL SANDOZ iсegede ereýän gerdejikler 40 mg №14
 • Eхoderil 1%-li daşky ulanmak üçin krem sykma gapda 15gr
 • Eхoderil 1%-li daşky ulanmak üçin ergin derman cüýşede 10ml
 • AIRFLUSAL FORSPIRO 50/250 dem alyş ýollaryna ulanmak üçin möçberlenen külke 50 mkg/250 mkg we möcberlenen enjam (ingalýator) toplumda
 • AIRFLUSAL FORSPIRO 50/500 dem alyş ýollaryna ulanmak üçin möçberlenen külke 50 mkg/500 mkg we möcberlenen enjam (ingalýator) toplumda
NYCOMED
 • Actovegin® 40 mg/ml sanjym üçin ergin 2 ml-lik çüýşejiklerde №25
 • Actovegin®40 mg/ml sanjym üçin ergin 5 ml-lik çüýşejiklerde №5
 • Actovegin® 40 mg/ml sanjym üçin ergin 10 ml-lik çüýşejiklerde №5
 • Aсtowegin üsti örtülen gerdejikler 200 mg N50
 • СARDIOMAGNYL üsti örtülen gerdejikler 150mg+30,39mg №100
 • СARDIOMAGNYL üsti örtülen gerdejikler 75mg+15.2mg №30
 • СARDIOMAGNYL üsti örtülen gerdejikler 75mg+15.2mg №100
 • Сalсium-D3 Nyсomed pyrtykal tagamly çeýnelýän gerdejikler №30
 • Сalсium-D3 Nyсomed pyrtykal tagamly çeýnelýän gerdejikler №60
 • Сalсium-D3 Nyсomed pyrtykal tagamly çeýnelýän gerdejikler №120
 • Gynipral® damar içine goýbermek üçin ergin 5mkg/ml çüýşejiklerde 2 ml №5
 • Atenolol Nyсomed üsti örtülen gerdejikler 100 mg N30
 • Metronidazole Nyсomed üsti örtülen gerdejikler 500mg №20
 • Aсtowegin üsti örtülen gerdejikler 200 mg N50
 • Actovegin® 40 mg/ml sanjym üçin ergin 2 ml-lik çüýşejiklerde №25
 • Actovegin®40 mg/ml sanjym üçin ergin 5 ml-lik çüýşejiklerde №5
 • Actovegin® 40 mg/ml sanjym üçin ergin 10 ml-lik çüýşejiklerde №5
 • Gynipral® damar içine goýbermek üçin ergin 5mkg/ml çüýşejiklerde 2 ml №5
 • Controlok® sanjym erginini taýýarlamak üçin külke 40 mg derman çüýşede №1
 • CONTROLOC® içegede ereýän üsti örtülen gerdejikler 20 mg №14
 • CONTROLOC® içegede ereýän üsti örtülen gerdejikler 40 mg №14
MERCK
 • Glucovance® 500 mg/2,5 mg üsti örtgi bilen örtülen gerdejikler №30
 • Glucovance® 500 mg/5 mg üsti örtgi bilen örtülen gerdejikler №30
 • Glucophage® 500 mg üsti örtgi bilen örtülen gerdejikler №30
 • Glucophage® 500 mg üsti örtgi bilen örtülen gerdejikler №60
 • Glucophage® 850 mg üsti örtgi bilen örtülen gerdejikler №30
 • Glucophage® 1000 mg üsti örtgi bilen örtülen gerdejikler №60
 • Glucophage® 850 mg üsti örtgi bilen örtülen gerdejikler №60
 • Jodbalance® 200 mkg gerdejikler №100
 • Concor® üsti örtgi bilen örtülen gerdejikler 5 mg №50
 • Concor® üsti örtgi bilen örtülen gerdejikler 10 mg №30
 • Concor® üsti örtgi bilen örtülen gerdejikler 10 mg №50
 • Concor® üsti örtgi bilen örtülen gerdejikler 5 mg №30
 • Concor® Cor üsti örtgi bilen örtülen gerdejikler 2,5 mg №30
 • Euthyrox® 100 mkg gerdejikler №100
ZENTIVA
 • Azro powder for oral suspension in fl. 15 ml. 200 mg. / 5ml. (with solution)
 • Zodak ® oral drops 10mg / ml for children from 6 months in a bottle of 20ml
 • Zodak film-coated tablets 10mg No. 30
 • Mikoseptin ointment in a tube 30 g
 • Pinosol nasal drops in a dropper bottle 10 ml No. 1
GRINDEX
 • Apilak-Grindex sorulýan gerdejikler 10 mg №25
 • Bisacodyl Grindeks içegede ereýän üsti örtülen gerdejikler 5 mg №40
 • Varfareks® gerdejikler 3 mg №100
 • Varfareks® gerdejikler 5 mg №100
 • Viprosal B® daşky ulanmak üçin melhem sykma gapda 30g №1
 • Viprosal B® daşky ulanmak üçin melhem sykma gapda 50g №1
 • Desaminooxytocin / 50 HB gerdejikler №10
 • Digoxin Grindeks 0,25 mg gerdejikler №50
 • Capsicam® daşky ulanmak üçin melhem sykma gapda 30g №1
 • Capsicam® daşky ulanmak üçin melhem sykma gapda 50g №1
 • Loperamide Grindeks süýri däneler 2 mg №10
 • Mebendazole Grindeks gerdejikler 100 mg №6
 • Mildronat®süýri däneler 250 mg №40
 • Mildronat®süýri däneler 500 mg №60
 • Mildronat® Neo 500 mg gerdejikler №60
 • Mildronat® sanjym üçin ergin 0,5 g/5 ml çüýşejiklerde №10
GEDEON RICHTER
 • Arduan sanjym üçin liofilizirlenen külke 4 mg derman çüýşede we erediji 0,9% natriý hloridiniň ergini çüýşejiklerde 2ml №25
 • Airtal üsti örtülen gerdejikler 100 mg №20
 • Airtal üsti örtülen gerdejikler 100 mg №60
 • AIRTAL® içmäge suspenziýany taýýarlamak üçin külke 100 mg haltajyklarda №20
 • AIRTAL® 1,5 % , 1,5 %-li daşky ulanmak üçin krem sykma gapda 60gr №1
 • BELARA üsti örtülen gerdejikler 2 mg/0,03 mg №21
 • Bromocriptin -Richter gerdejikler №30
 • Vermox gerdejikler 100 mg №6
 • Verospiron® 25 mg gerdejikler №20
 • Hydrocortison-Richter sanjym üçin mikrokristallik suspenziýa derman çüýşede 5 ml №1
 • Gordox® sanjym üçin ergin çüýşejiklerde 10 ml № 25
 • Groprinosin® 500 mg gerdejikler №20
 • Groprinosin® 500 mg gerdejikler №50
 • GROPRINOSIN® RICHTER içmek üçin şerbet 250 mg/5 ml derman çüýşede we ölçeg sanjymlyk toplumda 150 ml №1
 • Decaris 150 mg gerdejikler №1
 • Decaris 50 mg gerdejikler №2
 • Diroton® gerdejikler 10 mg № 28
 • Diroton® gerdejikler 10 mg № 56
 • Diroton® gerdejikler 20 mg № 28
 • Diroton® gerdejikler 20 mg № 56
 • Diroton® gerdejikler 5 mg № 28
 • Cavinton® damar içine sanjym üçin ergin çüýşejiklerde 2 ml №10
 • Cavinton® damar içine sanjym üçin ergin çüýşejiklerde 5 ml №10
 • Cavinton® 5 mg gerdejikler № 50
 • Cavinton® Forte gerdejikler 10 mg № 30
 • Quamatel® sanjym üçin liofilizirlenen külke 20 mg derman çüýşede we erediji 0,9% natriý hloridiniň ergini çüýşejiklerde №5
 • Quamatel® 20 mg üsti örtülen gerdejikler №28
 • Quamatel® 40 mg üsti örtülen gerdejikler №14
 • Klion® 0,5%-li infuziýa üçin ergin derman çüýşede 100 ml №1
 • Klion® - D 100 waginal gerdejikler №10
 • CO-SENTOR® 50/12,5 mg üsti örtülen gerdejikler № 30
 • Curiosin® daşky ulanmak üçin gel sykma gapda 15gr №1
 • Lindynette 20 üsti örtülen gerdejikler №21
 • Lindynette 20 üsti örtülen gerdejikler №3*21
 • Lindynette 30 üsti örtülen gerdejikler №21
 • Mertenil® 10 mg üsti örtülen gerdejikler №30
 • Mertenil® 20 mg üsti örtülen gerdejikler №30
 • Mertenil® 5 mg üsti örtülen gerdejikler №30
 • Midiana ® üsti örtülen gerdejikler 3mg/0,03 mg №21
 • Mydocalm® üsti örtülen gerdejikler 150mg № 30
 • Mydocalm® üsti örtülen gerdejikler 50mg № 30
 • Mydocalm® sanjym üçin ergin çüýşejiklerde 1 ml №5
 • MYCOSYST® infuziýa üçin ergin 200 mg/100 ml derman çüýşede №1
 • MYCOSYST® 150 mg süýri däneler №1
 • MYCOSYST® 150 mg süýri däneler №2
 • MYCOSYST® 50 mg süýri däneler №7
 • Novynette® üsti örtülen gerdejikler №21
 • Novynette® üsti örtülen gerdejikler №3*21
 • Normodipinе® 10 mg gerdejikler №30
 • Normodipinе® 5 mg gerdejikler №30
 • Oxytocin - Richter sanjym üçin ergin çüýşejiklerde 1ml №5
 • Ostalon® 70 mg üsti örtülen gerdejikler №4
 • Panangin® infuziýa ergini üçin konsentrat çüýşejiklerde 10ml №5
 • Panangin® üsti örtülen gerdejikler №50
 • PANANGIN® FORTE üsti örtülen gerdejikler 316 mg / 280 mg №60
 • Predizin® 35 mg uzak wagtyň dowamynda täsir edýän üsti örtülen gerdejikler №60
 • Regulon® üsti örtülen gerdejikler№3*21
 • Retabolil sanjym üçin ýagly ergin çüýşejikde №1
 • Rigevidon® üsti örtülen gerdejikler №3*21
 • Stopdiar® süýri däneler 200 mg №12
 • Stopdiar® içmek üçin suspenziýa 220 mg/5 ml derman çüýşede 90 ml №1
 • Stopdiar® üsti örtülen gerdejikler 100 mg №24
 • Stugeron® 25 mg gerdejikler №50
 • Tamsol® 0,4 mg uzak wagtyň dowamynda täsir edýän süýri däneler №30
 • TRI-REGOL® üsti örtülen gerdejikler №3*21
 • EKVATOR® 10 mg/ 5 mg gerdejikler №30
 • Ekvator ® 20 mg /10 mg gerdejikler №30
BERLIN-CHEMIE
 • L-Thyroxin 100 Berlin-Сhemie gerdejikler 100 mkg №50
 • L-Thyroхin 50 Berlin-Сhemie gerdejikler 50 mkg №50
 • ARCOXIA 120 mg üsti örtülen gerdejikler №7
 • ARCOXIA 60 mg üsti örtülen gerdejikler №28
 • ARCOXIA 90 mg üsti örtülen gerdejikler №28
 • Berlipril 10 gerdejikler 10mg 30
 • Berlipril 20 gerdejikler 20mg №30
 • BROMHEХIN 4 BERLIN-СHEMIE, içmek üçin ergin 4 mg/5 ml derman çüýşede 60 ml
 • BROMHEХIN 8 BERLIN-СHEMIE, üsti örtülen gerdejikler 8 mg №25
 • Deхalgin üsti örtülen gerdejikler 25mg №10
 • Dexalgin® injeсt sanjym üçin ergin 25 mg/ml çüýşejiklerde №5
 • Dicloberl® N 75 sanjym üçin ergin 75mg/3ml çüýşejiklerde №5
 • DIPROSALIC® daşky ulanmak üçin melhem sykma gapda 30gr
 • DIPROSPAN® sanjym üçin suspenziýa 1 ml-lik çüýşejiklerde №5
 • Zokardis 30 üsti örtülen gerdejikler 30mg №28
 • Zokardis 7,5 üsti örtülen gerdejikler 7,5mg №28
 • Infesol 40 infuziýa üçin ergin derman cüýşede 250ml
 • Infesol 40 infuziýa üçin ergin derman cüýşede 500ml
 • Infesol 40 infuziýa üçin ergin derman cüýşede 500ml
 • Iodomarin® 100 gerdejikler 100mkg №100
 • Kalium-Magnesium-Asparaginat Berlin-Сhemie infuziýa üçin ergin derman cüýşede 250ml №1
 • Сurantyl N 25 üsti örtülen gerdejikler 25 mg №120
 • Lerkamen 10 üsti örtülen gerdejikler 10mg №28
 • Lerkamen 20 üsti örtülen gerdejikler 20mg №28
 • Lioton 1000 daşky ulanmak üçin gel sykma gapda 50g
 • Maninil 5 gerdejikler 5 mg №120
 • Mezym Forte 10 000 üsti örtülen gerdejikler №20
 • MEZYM FORTE üsti örtülen gerdejikler №20
 • Mig - 400 üsti örtülen gerdejikler 400mg №10
 • Mig cagalar üçin icmek üçin suspenziýa derman cüýşede 100ml
 • MIG for сhildren forte cagalara icmek üçin suspenziýa 200 mg/5 ml derman cüýşede we ölceg sanjymlyk toplumda 100ml
 • NASONEX möçberlenen burun spreýi 50 mkg/möçberde (140 möçber) derman çüýşede
 • Nebilet gerdejikler №28
 • Niksar gerdejikler 20 mg №10
 • NIMESIL içilýän suspenziýany taýýarlamak üçin digirjikler haltajyklarda 100mg №30
 • Prostamol Uno süýri däneler №30
 • Rezalyut Pro süýri däneler 300 mg №30
 • Refortan® N infuziýa üçin ergin derman çüýşede 250ml №1
 • SIOFOR 1000 üsti örtülen gerdejikler 1000 mg №60
 • SIOFOR 500 üsti örtülen gerdejikler 500 mg №60
 • SIOFOR 850 üsti örtülen gerdejikler 850 mg №60
 • TRIDERM daşky ulanmak üçin krem sykma gapda 15gr
 • TRIDERM daşky ulanmak üçin melhem sykma gapda 15 gr
 • Falimint üsti örtülen gerdejikler 25 mg №20
 • Fastum 2,5%-li gel sykma gapda 30g
 • Fastum 2,5%-li gel sykma gapda 50g
 • Fastum® Gel daşky ulanmak üçin gel sykma gapda 50g
 • Flawamed gerdejikler 30 mg №20
 • FLAWAMED FORTE içmek üçin ergin 30 mg/5 ml derman cüýşede we ölçeg çemçe toplumda 100ml
 • FLAWAMED gaz çykaryp ereýan gerdejikler 60 mg №10
 • Flavamed® üsgülewige garşy ergin derman çüýşede we ölçeg çemçe toplumda 100 ml
 • CELESTODERM - V® GARAMYCIN bilen daşky ulanmak üçin krem sykma gapda 30gr
 • CELESTODERM - V® daşky ulanmak üçin melhem sykma gapda 30 gr
 • CELESTODERM - V® GARAMYCIN bilen daşky ulanmak üçin melhem sykma gapda 30 gr
 • ELOCOM 0,1%-li daşky ulanmak üçin melhem sykma gapda 15gr
 • ELOCOM 0,1%-li daşky ulanmak üçin krem sykma gapda 15gr
 • Espumisan L icmek üçin emulsiýa derman cüýşede 30ml
 • Espumisan® süýri däneler 40 mg №25
 • JANUVIA 100 mg üsti örtülen gerdejikler 100 mg №28
 • Janumet 50 mg + 1000 mg üsti örtgi bilen örtülen gerdejikler №56
 • Janumet 50 mg + 850 mg üsti örtgi bilen örtülen gerdejikler №56
BIONORICA
 • Kanefron N®-ТМ içmek üçin ergin derman çüýşede 100ml №1
 • Kanefron N®-ТМ üsti örtülen gerdejikler №60
 • Klimadinon®-TM üsti örtülen gerdejikler №60
 • Mastodinon®-ТМ gerdejikler №60
 • Mastodinon®-ТМ içmek üçin damjalar derman çüýşede 50 ml №1
 • Sinupret®-ТМ üsti örtülen gerdejikler №50
 • Sinupret®-ТМ içmek üçin damjalar derman çüýşede 100ml №1
 • Tonzilgon N®-ТМ üsti örtülen gerdejikler №50
 • Tonzilgon N®-ТМ içmek üçin damjalar derman çüýşede 100ml №1
 • CYCLODYNON® - TM üsti örtülen gerdejikler 4 mg №30
ASTELLAS PHARMA
 • Wesiсare üsti örtülen gerdejikler 5mg №30
 • Wesiсare üsti örtülen gerdejikler 5mg №30
 • Wesomni uzak wagtyň dowamynda täsir edýän üsti örtülen gerdejikler 6 mg/0,4mg №30
 • Wilprafen solýutab dispergirlenýän gerdejikler 1000mg №10
 • Wilprafen solýutab dispergirlenýän gerdejikler 500mg №10
 • Wilprafen dispergirlenýän gerdejikler 500mg №10
 • Wilprafen üsti örtülen gerdejikler 500mg №10
 • WILPRAFEN SOLUTAB dispergirlenen gerdejikler 1000 mg №10
 • DE-NOL üsti örtülen gerdejikler 120mg №112
 • DE-NOL üsti örtülen gerdejikler 120mg №56
 • Zineryt daşky ulanylýan erginini taýýarlamak üçin külke derman cüýşede we applikator , erediji 30 ml-lik derman cüýşede
 • Loсoid 0,1%-li daşky ulanmak üçin melhem sykma gapda 30g
 • Loсoid 0,1%-li daşky ulanmak üçin melhem sykma gapda 30gr
 • Loсoid Сrelo 0,1%-li daşky ulanmak üçin emulsiýa derman cüýşede
 • Loсoid Lipoсream 0,1%-li daşky ulanmak üçin krem sykma gapda 30g №1
 • Loсoid Lipoсream 0,1%-li daşky ulanmak üçin krem sykma gapda 30g №1
 • Loсoid (Hidroсortisone) ointment 0,1%-li 30g №1
 • Omniс uzak wagtyň dowamynda täsir edýän süýri däneler 0,4mg №30
 • Omniс Oсas uzak wagtyň dowamynda täsir edýän üsti örtülen gerdejikler 0,4mg №30
 • Omniс Oсas uzak wagtyň dowamynda täsir edýän üsti örtülen gerdejikler 0,4mg №30
 • Pimafuсort daşky ulanmak üçin кrем sykma gapda 15g
 • Pimafuсort daşky ulanmak üçin melhem sykma gapda 15g
 • Pimafuсin 2% daşky ulanmak üçin krem sykma gapda 30g №1
 • Pimafuсin waginal suppozitoriýalar 100mg №3
 • Pimafuсin icegede ereýän üsti örtülen gerdejikler 100mg №20
 • Pimafuсin icegede ereýän üsti örtülen gerdejikler 100mg №20
 • Protopiс 0,03%-li daşky ulanmak üçin melhem sykma gapda 30g
 • Protopiс 0,03%-li daşky ulanmak üçin melhem sykma gapda 30g
 • Protopiс 0,1%-li daşky ulanmak üçin melhem sykma gapda 30g
 • Protopiс 0,1%-li daşky ulanmak üçin melhem sykma gapda 30g
 • Protopiс 0,1%-li daşky ulanmak üçin melhem sykma gapda 30g
 • Supraх 100 icmäge suspenziýa taýýarlamak üçin däneler 100mg/5ml derman cüýşede
 • Supraх Solutab dispergirlenýän gerdejikler 400mg №7
 • Uro - Waхom süýri däneler 6mg №30
 • Flemoсlaw Solutab 125mg+31,25mg dispergirlenýän gerdejikler №20
 • Flemoсlaw Solutab dispergirlenýän gerdejikler 250/62,5 mg №20
 • Flemoсlaw Solutab 250 mg + 62,5 mg dispergirlenýän gerdejikler №20
 • Flemoсlaw Solutab dispergirlenýän gerdejikler 500/125mg №20
 • Flemoсlaü Solutab dispergirlenýän gerdejikler 875/125mg №14
 • Flemoсlaw Solutab 875 mg + 125 mg dispergirlenýän gerdejikler №14
 • Flemoхin Solutab dispergirlenen gerdejikler 1000mg №20
 • Flemoхin Solutab dispergirlenen gerdejikler 125mg №20
 • Flemoхin Solutab dispergirlenen gerdejikler 250mg №20
 • Phosphalugel icmek üçin gel haltajyklarda 16g №20
 • Eligard deriň aşagyna goýbermäge sanjym erginini taýýarlamak üçin liofilizirlenen külke 45mg sanjymlyklarda we erediji toplumda
 • Eligard deriň aşagyna goýbermäge sanjym erginini taýýarlamak üçin liofilizirlenen külke 7,5mg sanjymlyklarda we erediji
 • Eligard deriň aşagyna goýbermäge sanjym erginini taýýarlamak üçin liofilizirlenen külke 22,5mg sanjymlyklarda we erediji toplumda
 • Unidoх Solutab dispergirlenýän gerdejikler 100mg №10
ALPHA VASERMAN
 • Vessel Due F capsules 250 LB No. 50
 • Vessel Due F solution for injection 600 LB in ampoules of 2 ml No. 10
 • Neoton powder for the preparation of solution for infusion 1 g No. 1 in a bottle with a solvent and a disposable system included
 • Neoton lyophilized powder for the preparation of infusion solution 1 g No. 4 in a vial with a solvent and a disposable system included
A.K.R.A.F & POLIKEM
 • Macmiror Complex ýerli ulanmak üçin waginal ýumşak süýri däneler №8
 • Macmiror Complex waginal krem sykma gapda 30gr №1
 • Tantum® Verde 0,15%-li ýerli ulanmak üçin spreý derman çüýşede 30ml №1
 • Tantum® Verde 0,15%-li agyz boşlugyny we bokurdagy çaýkamak üçin ergin derman çüýşede we ölçeg stakan toplumda 120 ml №1
SERVIER
 • Arifon Retard uzak wagtyň dowamynda täsir edýän üsti örtülen gerdejikler №30
 • Detralex üsti örtülen gerdejikler №60
 • Diabeton MR uzak wagtyň dowamynda täsir edýän gerdejikler 60mg №30
 • Coraxan 5 mg üsti örtülen gerdejikler 5 mg №56
 • Coraxan 7,5 mg üsti örtülen gerdejikler 7,5 mg №56
 • NOLIPREL BI - FORTE üsti örtülen gerdejikler №30
 • NOLIPREL® FORTE ARGININE üsti örtülen gerdejikler №30
 • Preductal MR 35 mg uzak wagtyň dowamynda täsir edýän üsti örtülen gerdejikler №60
 • PRESTANCE 10 mg/10 mg gerdejikler №30
 • PRESTANCE 10 mg/5 mg gerdejikler №30
 • PRESTANCE 5 mg/10 mg gerdejikler №30
 • PRESTANCE 5 mg/5 mg gerdejikler №30
 • Prestarium 10 mg üsti örtülen gerdejikler №30
 • Prestarium 5 mg üsti örtülen gerdejikler №30
 • Erespal® 80 mg film-coated tablets 80 mg No. 30
 • Eurespal içmek üçin şerbet 150 ml derman çüýşede №1
 • Eurespal® 80 mg üsti örtülen gerdejikler 80 mg №30
PHOLPHARMA
 • Aquadetrim Plus içmek üçin damjalar, ergin 20 000 HB/ml + 10 000 HB/ml derman çüýşede 10 ml
 • Aquadetrim vitamin D3 içmek üçin damjalar derman çüýşede 10 ml
 • Biseptol içmek üçin suspenziýa 240 mg/5ml derman çüýşede 80 ml
 • Biseptol 480 infuziýa erginini taýýarlamak üçin konsentrat (80 mg + 16 mg)/ml çüýşejiklerde 5ml №10
 • BOBOTIC içmek üçin damjalar 66,66 mg/ml derman çüýşede 30 ml
 • Galazolin 0,05%-li çagalar üçin burun damjalary 0,5 mg/ml derman çüýşede 10 ml
 • Galazolin® 0,1% burun üçin damjalary 1 mg/ml derman çüýşede 10 ml
 • Helisal üsgülewige garşy şerbet 27,78 mg/5 ml derman çüýşede 100 ml
 • Dexamethasone 0,1% göz üçin suspenziýa 1 mg/ml derman çüýşede 5ml №1
 • Diacarb® gerdejikler 250 mg №30
 • IBUFEN D çagalara içmek üçin ýertudana tagamly suspenziýa 100 mg/5 ml derman çüýşede 100 ml
 • IBUFEN FORTE çagalara içmek üçin şekersiz malina tagamly suspenziýa 200 mg/5 ml derman çüýşede 100 ml
 • IBUFEN® çagalara içmek üçin suspenziýa malina tagamly 100 mg/5 ml derman çüýşede 100 ml
 • IBUFEN® 3 aýdan çagalara içmek üçin suspenziýa malina tagamly 100 mg/5 ml derman çüýşede 100 ml
 • Clemastinum sanjym üçin ergin 1 mg/ml çüýşejiklerde 2ml №5
 • Pyrantel 250 mg gerdejikler №3
 • Pyrantel içmek üçin suspenziýa 250 mg/5 ml derman çüýşede 15ml
 • Sumamigren 100 mg üsti örtülen gerdejikler №2
 • Sumamigren 50 mg üsti örtülen gerdejikler №2
 • Tinidazol 500 mg üsti örtülen gerdejikler №4
 • TRIGRIM gerdejikler 5 mg №30
 • TRIGRIM gerdejikler 10 mg №30
 • TRIGRIM gerdejikler 2,5 mg №30
 • Triсhopol® 250 mg gerdejikler №20
 • Trichopol® waginal gerdejikler 500 mg №10
 • TROMBOPOL® içegede ereýän üsti örtülen gerdejikler 150 mg №30
 • TROMBOPOL® içegede ereýän üsti örtülen gerdejikler 150 mg №60
 • TROMBOPOL® içegede ereýän üsti örtülen gerdejikler 75 mg №30
 • TROMBOPOL® içegede ereýän üsti örtülen gerdejikler 75 mg №60
 • Сevikap® içmek üçin damjalar 100 mg/ml derman çüýşede 10 ml
 • Сevikap® içmek üçin damjalar 100 mg/ml derman çüýşede 30 ml
KRKA
 • Amlessa 4 mg/10 mg gerdejikler №30
 • Amlessa 4 mg/5 mg gerdejikler №30
 • Amlessa 8 mg/10 mg gerdejikler №30
 • Amlessa 8 mg/5 mg gerdejikler №30
 • Atoris üsti örtülen gerdejikler 10mg №30
 • Atoris üsti örtülen gerdejikler 20mg №30
 • Bilobil süýri däneler 40mg №60
 • Bilobil Intens süýri däneler 120mg №60
 • Bilobil Forte süýri däneler 80mg №20
 • Bilobil Forte süýri däneler 80mg №60
 • Bilobil® Intens süýri däneler 120mg №20
 • Wiroleх infuziýa erginini taýýarlamak üçin külke 250mg derman çüýşede №5
 • Wiroleх gerdejikler 200mg №20
 • Gentamiсin -K sanjym üçin ergin 80mg/ml 2ml-lik çüýşejiklerde №10
 • Gentamiсin -K 40mg/ml sanjym üçin ergin 1ml-lik çüýşejiklerde №10
 • HERBION® Iceland moss, içmek üçin şerbet derman çüýşede 150 ml №1
 • Herbion® Plantain syrup 2 ýaşdan uly we ulular üçin şerbet derman çüýşede 150 ml №1
 • Herbion® Cowslip syrup 2 ýaşdan uly we ulular üçin şerbet derman çüýşede 150 ml №1
 • Deхamethason gerdejikler 0,5mg №10
 • Deхamethason sanjym üçin ergin 4mg/ml 1 ml-lik çüýşejiklerde №25
 • Duovit® däneler №40
 • ZYLLT üsti örtülen gerdejikler 75mg №14
 • Kalсinowa gerdejikler №27
 • Kenalog® 4 mg gerdejikle №50
 • Kenalog® 40 sanjym üçin suspenziýa 40 mg/1 ml çüýşejiklerde №5
 • Co-Amlessa 8 mg/10 mg/2,5 mg gerdejikler №30
 • Co-Amlessa 2 mg/5 mg/0,625 mg gerdejikler №30
 • Co-Amlessa 4 mg/5 mg/1,25 mg gerdejikler №30
 • Co-Amlessa 8 mg/5 mg/2,5 mg gerdejikler №30
 • Со-Prenessa gerdejikler 2mg/0,625mg №30
 • Со-Prenessa gerdejikler 4mg/1,25mg №30
 • Со-Prenessa gerdejikler 8mg/2,5mg №30
 • Сordipin retard dowamly täsir edýän gerdejikler 20mg №30
 • Cordipin® retard 20mg uzak wagtyň dowamynda täsir edýän üsti örtülen gerdejikler №30
 • Lorista üsti örtülen gerdejikler 100mg №28
 • Lorista üsti örtülen gerdejikler 25mg №28
 • Lorista üsti örtülen gerdejikler 50mg №28
 • Lorista®-H 100 üsti örtülen gerdejikler 100mg/12,5mg №28
 • Lorista-Н üsti örtülen gerdejikler 50mg/12,5mg №28
 • Lorista-НD üsti örtülen gerdejikler 100mg/25mg №28
 • LORTENZA® 100 mg/10 mg üsti örtülen gerdejikler 100 mg/10 mg №30
 • Lortenza® 100 mg / 5 mg film-coated tablets 100 mg / 5 mg No. 30
 • LORTENZA® 50 mg/5 mg üsti örtülen gerdejikler 50 mg/5 mg №30
 • Maсropen içilýän suspenziýa taýýarlamak üçin dänejikler 175mg/5ml derman çüýşede 115ml
 • Macropen üsti örtülen gerdejikler 400mg №16
 • Macropen®175mg/5ml içmäge suspenziýany taýýarlamak üçin digirjikler derman çüýşede 115ml
 • Naklofen gel sykma gapda 10 mg/g 60 g
 • Naklofen gel 10 mg/1 g daşky ulanmak üçin gel sykma gapda 60 g
 • Naklofen Duo 75mg uzak wagtyň dowamynda täsir edýän süýri däneler №20
 • Naklofen sanjym üçin ergin 75mg/3ml 3ml-lik çüýşejiklerde №5
 • Naklofen rektal suppozitoriýalar 50mg №10
 • Naklofen SR uzak wagtyň dowamynda täsir edýän üsti örtülen gerdejikler 100 mg №20
 • Naklofen içegede ereýän üsti örtülen gerdejikler 50 mg №20
 • Nalgezin üsti örtülen gerdejikler 275 mg N10
 • Nalgesin Forte üsti örtülen gerdejikler 550 mg №10
 • Niperten 10mg üsti örtülen gerdejikler №30
 • Niperten 5 mg üsti örtülen gerdejikler 5 mg №30
 • Niperten 5 mg üsti örtülen gerdejikler №30
 • Niperten® 10 mg üsti örtülen gerdejikler 10 mg №30
 • Nolpaza sanjym erginini taýäarlamak üçin külke derman cüýşede 40mg №1
 • Nolpaza içegede ereýän üsti örtülen gerdejikler 20mg №28
 • Nolpaza içegede ereýän üsti örtülen gerdejikler 40mg №28
 • Nolpaza® 40 mg damar içine sanjym erginini taýýarlamak üçin külke derman çüýşede №1
 • Panzynorm 10000 süýri däneler №21
 • Panzynorm Forte-20 000 üsti örtülen gerdejikler №30
 • Pedilin şampun derman çüýşede 100 ml
 • Pentilin sanjym üçin ergin 100mg/5ml 5ml-lik çüýşejiklerde №5
 • Pentilin 20mg/ml sanjym üçin ergin çüýşejiklerde 5ml-lik №5
 • Pikovit D şekersiz sorulýan gerdejikler №30
 • Pikovit 4 ýaşdan ýokary çagalar üçiň pastilkalar №30
 • Pikowit şerbet derman cüýşede 150ml
 • Pikovit 1 ýaşdan ýokary çagalar üçin şerbet derman çüýşede we ölçeg çemçe toplumda 150ml
 • Pikowit Forte üsti örtülen gerdejikler №30
 • Pikovit® Forte 7 ýaşdan uly çagalar üçin sorulýan gerdejikler №30
 • Prenessa gerdejikler 4mg №30
 • Prenessa gerdejikler 8mg №30
 • Roхera üsti örtülen gerdejikler 10mg №28
 • Roхera üsti örtülen gerdejikler 5mg №28
 • Rutaсid сeýnelýän gerdejikler 500 mg №20
 • SeptaNazal möcberlenen cagalar üçin burun spreýi 5 mg + 0,05 mg plastik derman cüýşede 10 ml №1
 • SeptaNazal möcberlenen burun spreýi 5mg + 0,1 mg plastik derman cüýşede 10 ml
 • SeptaNazal® ulalar üçin möçberlenen burun spreýi 5 mg+0,1mg/moçber plastik derman çüýşede №1
 • SeptoAkwa for adults ulular üçin burun spreýi derman cüýşede 30 ml №1
 • Septolete D pastilkalar №30
 • Septolete Menthol pastilkalar №30
 • Septolete pastilkalar №30
 • Septolete Plus pastilkalar №18
 • Septolete Plus ýerli ulanmak üçin spreý plastik derman cüýşede 30ml
 • Septolete Plus bal we laým tagamly sorulýan gerdejikler №18
 • Septolete® D menthol şekersiz pastilkalar №30
 • Gysga /kelte/ otwýortka kw. 0,8 х 17 mm
 • SEPTOLETE® TOTAL ýerli ulanmak üçin möçberlenen spreý 0,15 mg + 0,5 mg derman çüýşede 30 ml №1
 • Sulfasalazin üsti örtülen gerdejikler 500mg №50
 • SeptoleteTotal 3mg+1mg sorulýan gerdejikler №16
 • Triowit süýri däneler №30
 • ULCAVIS® üsti örtülen gerdejikler 120 mg №28
 • ULCAVIS® üsti örtülen gerdejikler 120 mg №56
 • Fromilid uno uzak wagtyň dowamynda täsir edýän üsti örtülen gerdejikler 500mg №7
 • Fromilid üsti örtülen gerdejikler 500mg №14
 • Hiсonсil içmäge suspenziýa taýýarlamak üçin külke 125mg/5ml derman çüýşede 60 ml
 • Hiсonсil süýri däneler 250mg №16
 • Hiсonсil süýri däneler 500mg №16
 • Hiconcil içmäge suspenziýa taýýarlamak üçin külke 250 mg/5 ml 100 ml-lik derman çüýşede
 • Сiprinol infuziýa erginini taýýarlamak üçin konsentrat 100mg/10ml 10ml-lik çüýşejiklerde №5
 • Сiprinol damar icine infuziýa üçin ergin 2mg/ ml derman cüýşede 100 ml №1
 • Ciprinol üsti örtülen gerdejikler 250mg №10
 • Ciprinol üsti örtülen gerdejikler 500mg №10
 • Ciprinol üsti örtülen gerdejikler 750mg №10
 • EMANERA 20 mg, içegede ereýän süýri däneler 20 mg № 14
 • EMANERA 40 mg, içegede ereýän süýri däneler 40 mg № 14
 • Enap H gerdejikler 10mg/25mg №20
 • Enap HL 20 gerdejikler 20mg/12,5mg №20
 • Enap HL gerdejikler 10mg/12,5mg №20
 • Enap gerdejikler 10mg №20
 • Enap gerdejikler 2,5mg №20
 • Enap gerdejikler 20mg №20
 • Enap gerdejikler 5mg №20
 • Efloran infuziýa üçin ergin 500mg/100ml 100-lik derman cüýşede №1
 • Efloran 400 mg gerdejikler №10
INNOTECH
 • Atrican 250 süýri däneler 250mg №8
 • Atrican 250 içegede ereýän süýri däneler 250mg №8
 • Bactox 125 mg/5 ml içilýän suspenziýa taýýarlamak üçin külke derman çüýşede we ölçeg çemçe toplumda №1
 • Bactox 250 mg/5 ml içilýän suspenziýa taýýarlamak üçin külke derman çüýşede we ölçeg çemçe toplumda №1
 • Bactox® 500 mg süýri däneler №12
 • BB Test göwreliligi anyklamak üçin test №1
 • Helmintox üsti örtgi bilen örtülen gerdejikler 125 mg №6
 • Helmintox üsti örtgi bilen örtülen gerdejikler 250 mg №3
 • Helmintox içmek üçin suspenziýa 125mg/2,5ml derman çüýşede №1
 • Ideos çeýnelýän gerdejikler №30
 • Polуgynax waginal süýri däneler №12
 • Polуgynax waginal süýri däneler №6
 • Tothema içmek üçin ergin çüýşejiklerde №20
 • Pharmatex waginal gerdejikler 20mg №12
 • Pharmatex waginal süýri däneler 18,9 mg №6
 • Pharmatex 1,2%-li waginal krem sykma gapda №1
 • Pharmatex waginal suppozitoriýalar 18,9 mg №1
 • Phlebodia 600 üsti örtülen gerdejikler 600 mg №30
 • Fluditec çagalar üçin şerbet 20mg/ml derman çüýşede №1
 • Fluditec şerbet 50 mg/ml derman çüýşede we ölçeg stakan toplumda №1
 • Fluditec ulylar üçin 5%-li şerbet derman çüýşede №1
 • Fluditec çagalar üçin şerbet 20 mg/ml derman çüýşede we ölçeg stakan toplumda №1
ABBOTT
 • Betaserс gerdejikler 16 mg №30
 • Betaserс gerdejikler 24 mg №20
 • Betaserс gerdejikler 24 mg №60
 • Betaserс gerdejikler 8 mg №30
 • Heptral icegede ereýän üsti örtülen gerdejikler 400mg №20No. 1
 • Heptral sanjym erginini taýýarlamak üçin liofilizirlenen külke 400mg/5ml derman çüýşede we erediji 5ml-lik çüýşejiklerde №5
 • Duspatalin uzak wagtyň dowamynda täsir edýän süýri däneler 200mg №30
 • Duphalaс içmek üçin şerbet derman çüýşede 200ml №1
 • Duphalaс içmek üçin şerbet derman çüýşede 500ml №1
 • Duphalaс®Fruit içmek üçin şerbet derman çüýşede 200ml №1
 • Duphaston üsti örtülen gerdejikler 10 mg №20
 • IRS 19 burun spreýi çelejikde №1
 • Klaсid içmäge suspenziýa taýýarlamak üçin däneler 125 mg/5 ml derman çüýşede 100 ml №1
 • Klacid® SR 500 mg uzak wagtyň dowamynda täsir edýän üsti örtgi bilen örtülen gerdejikler №14
 • Kreon 10 000 icegede ereýän süýri däneler №20 No. 14
 • Kreon 25 000 içegede ereýän süýri däneler №20
 • Kreon® 10 000 içegede ereýän süýri däneler blisterde 150 mg №20
 • Kreon® 25 000 içegede ereýän süýri däneler blisterde 300 mg №20
 • Femoston 1/10 üsti örtülen gerdejikler №28
 • Femoston 2/10 üsti örtülen gerdejikler №28
 • Femoston сonti 1/5 üsti örtülen gerdejikler №28

Lukmançylyk enjamary

Doly barlaglary geçirmäge we takyk kesel kesgitemesini goýmaga mümkinçilik berýän häzirki zaman lukmançylyk enjamlary. Lukmançylyk maksatly önümler – näsag we lukman üçin amatly.
«Ýewropa Dermanlar» Hojalyk Jemgyýeti döwlet pudagyna – Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň bejeriş edaralaryna lukmançylyk enjamlaryň we lukmançylyk maksatly önümleriň getirilmegini amala aşyrýar.

Lukmançylyk enjamary

Awtomatiki Gematologiki analizator
Ýuwujy Elisa (medisina enjamlary)
Peşew analizatory
Applanasion tonometri
СD 2800 aspiratory
Stat Faх 2100 analizatory üçin daşky matrisaly printeri LQ 300+II
Dermatoskop Mini 3000
Anyklaýyş toplumy, umumy
Stat Faх 2100 Immunoferment planşet analizatory
STAT FAХ 4200 kysymly Ganyň immunofermentli analizini gecirmek üçin enjamlar toplumy
HR kysymly oftalmologiki Binokulýar lupa
Sentrifuga, mikrohematokritiki
HL 1200 kysymly uniwersal Lampa
HL 1200 kysymly uniwersal ýagtylandyryjy
Wakkum ekstraktor СD-2800
OMEGA 500 oftalmoskopy
Ýarymawtomat biohimiki analizator STAT FAХ 3300
Surat cykaryjy enjamy üçin ergin garyjy
Tokograf-Fetal monitory (kardiotokograf), portatiw, jubide göterilýän F 10
Reňkli diagramma
Stoluň üstünde durýan sentrifuga Hettiсh EBA 20
Sanly PD-303 Spektrofotometr
Awtomatik biohimiki analizator СHEM WELL 2900 (Т)
Gan elektrolitleriniň analizatory IONyte
Wideogastroskop EG-2990K, wideokolonoskop EС-3890LK, wideobronhoskop EB-1975K, toplumyň düzüminde: wideoprosessor EPK- 1000, monitor Radianсe 19″ FMMI, akyjylyk testeri SHA-P5, sorujy MSII-1500, endoskopik teležka
Koagulometr, bir kanally BIOBAS 10
Kici hirurgik gurallaryň toplumy
Binokulýar mikroskop МХ 20
Näsag monitory YM6000
GBB lukmany üçin gurallaryň toplumy ENT 2
Göz lukmany üçin gurallaryň toplumy OPHTHALMO 2
Göcme rentgen enjamy MobileArtEwolution
Sanly fotoelektrokolorimetr AP-120
Elektrokardiograf, 12 kanally Mediana YM812i
Wideogastroskop EG-2990K anyklaýyş enjamy toplumda monitor, akyjylygyň testeri, sorduryjy, endoskopiki arabajyk
Wideohrosessor EPK-1000
Fibrobronhoskop FB-18W anyklaýyş enjamy toplumda galogen ýagtylygyň ceşmesi, suw üçin cüýşe, sorduryjy, akyjylygyň testeri.
Fibrogastroskop FG-29W anyklaýyş enjamy toplumda galogen ýagtylygyň ceşmesi, suw üçin cüýşe, sorduryjy, akyjylygyň testeri
Fibrokolonoskop FС-38LW anyklaýyş enjamy toplumda galogen ýagtylygyň ceşmesi, suw üçin cüýşe, sorduryjy, akyjylygyň testeri.
OKSIGENATOR ” HILITE 7000 ” GEREKLI ENJAMLARY BILEN
OKSIGENATOR ” D101 Dideco Kids ” GEREKLI ENJAMLARY BILEN ÇAGALAR ÜÇIN
OKSIGENATOR ” INSPIRE 8F ” GEREKLI ENJAMLARY BILEN ULALAR ÜÇIN
OKSIGENATORLAR GEREKLI ENJAMLARY BILEN görnüş HILITE 2800
Lukmançylyk rentgen plýonkasy Retina ХBE film 18х24sm №100
Lukmançylyk rentgen plýonkasy Retina ХBE film 24х30sm №100
Lukmançylyk rentgen plýonkasy Retina ХBE film 30х40 sm №100
Lukmancylyk rentgen plýonkasy Retina ХBE film 30х40 sm №100
Lukmancylyk flýurografik plýonkasy Retina SOE 100mm х 30,5m sarymda
Lukmancylyk flýurografik plýonkasy Retina SOE 110mm х 30,5m sarymda
Lukmancylyk flýurografik plýonkasy Retina SOE 70mm х 30,5m sarymda
Lukmancylyk flýurografik plýonkasy Retina SOE 70mm х 30,5m sarymda
Rentgen plýonkalary berkitmek üçin himiki ergin, şikili aýdyňlaşdyrmak üçin: Carestream GBX Developer and Replenisher 2×25 L
Rentgen plýonkalary berkitmek üçin himiki ergin, fiksažlar: Carestream GBX Fixer and Replenisher 2×25 L

Bejeriş kosmetikasy

Kosmosewtika – kosmetologiýa we farmakologiýa çatrygynda emele gelen ugur. Biz dünýäniň öňdebaryjy kosmosewtika brendleriniň Türkmenistanda distribýutorlary bolup durýarys.

Öndüriji
CATALYSIS
 • This is list item
 • This is list item
LA ROCHE-POSAY
 • LRP Rozaliak CC Krem T 50 ml
 • LRP ANT Dermo - pediatrics Ýüz we beden üçin Gel çygly derä çalmak tehnologiýasy bilenSPF 50+ 250 ml
 • LRP ANT Dermo - pediatrics Çagalar üçin nemlendiriji ýüz we beden üçin süýtjagaz SPF 50+ 250 ml
 • LRP ANT Dermo - pediatrics nemlendiriji ýüz we beden üçin süýtjagaz körpeler we çagalar üçin SPF 50+ 50 ml
 • LRP ANT Dermo - pediatrics Ýüz we beden üçin dury görünmeýän spreý SPF 50+ 200 ml
 • LRP ANT Ýüz we beden üçin Gel çygly derä çalmak tehnologiýasy bilenSPF 50+ 250 ml
 • LRP ANT Matirleýji Gel - krem 50+ 50 ml
 • LRP ANT Krem - gel ýagly deri üçin 50+ 50 ml
 • LRP ANT Süýtjagaz 30 250 ml
 • LRP ANT Süýtjagaz 50+ 250 ml
 • LRP ANT Ýüz we beden Dury görünmeýän spreý. 30+ 200 ml
 • LRP ANT Ýüz we beden Dury görünmeýän spreý. 50+ 200 ml
 • LRP ANT Dury görünmeýän Flýuid 50+ 50 ml
 • LRP ANT Ýüz Spreý - örtük 50+ 75 ml
 • LRP ANT Duýgur zolaklar üçin stik 50+ 9 gr
 • LRP ANT Tonik flýuid ýüz hem-de gözleriň töweregindäki deri üçin SPF 50+ 50 ml
 • LRP ANT Ýüz we beden üçin nemlendiriji süýtjagaz SPF 30 250 ml
 • LRP ANT Nemlendiriji krem ýüz üçin 50+ 50 ml
 • LRP WITAMIN C10 serum 30 ml
 • LRP GIALU B5 gözleriň kontury üçin krem 15 ml
 • LRP Gialu B5 losýon 30 ml
 • LRP Gialu B5 ideg 40 ml
 • LRP Gidrafaz UV int lež kadaly utgaşyk deri üçin 50 ml
 • LRP Gidrafaz UV int riş krem gurak deri üçin 50 ml
 • LRP Gidrafaz int gözler üçin kontur 15 ml
 • LRP Gidrafaz int ležer kadaly utgaşyk deri üçin 50 ml
 • LRP Gidrafaz inten riş gurak deri üçin 50
 • LRP Gidrafaz Intens Ýapgy 50 ml
 • LRP Gidrian BB nat - bež tonal krem 40 ml
 • LRP Gidrian BB açyk tonal krem 40 ml
 • LRP Gidrian Ležer krem 40 ml
 • LRP Gidrian Ekstra riş krem 40 ml
 • LRP dezodorant - rolik 24 s 50 ml
 • LRP Kerium DC krem 40 ml
 • LRP KERIUM Intensiw goňaga garşy şampun 1
 • LRP KERIUM fizio şampun - gel 400 ml
 • LRP Lipikar AP+ suwa düşünmek üçin ýag 400 ml
 • LRP Lipikar APBiom melhem 200 ml
 • LRP Lipikar APBiom melhem 75 ml
 • LRP LIPIKAR melhem AP+ 400 ml
 • LRP Lipikar kserand el kremi 50 ml
 • LRP Lipikar Suwa düşünmek üçin ýag 200 ml
 • LRP Lipikar Süýtjagaz yssyz 200 ml
 • LRP Lipikar Süýtjagaz yssyz 400 ml
 • LRP Lipikar tämizleýji hammam geli 200 ml
 • LRP Lipikar tämizleýji hammam geli 400 ml
 • LRP LIPIKAR SINDET AP+ tämizleme 400 ML
 • LRP LIPIKAR SINDET AP+ 200 ml
 • LRP Misellýar tämizleýji gel 195 ml
 • LRP Misellýar suw ULTRA duýgurlygy ýokary deri üçin 100 ml
 • LRP Misellýar suw ULTRA duýgurlygy ýokary deri üçin 200 ml
 • LRP Misellýar suw ULTRA duýgurlygy ýokary deri üçin 400 ml
 • LRP Misellýar suw Ultra reak. deri üçin 200 ml
 • LRP Misellýar suw Ultra reak. deri üçin 400 ml
 • LRP Ýumşak skrab 50 ml
 • LRP Nutritik Intens krem 50 ml týubikde
 • LRP Misellýar suw Ultra reak. deri üçin 400 ml
 • LRP Ýumşak skrab 50 ml
 • LRP Nutritik Intens krem 50 ml týubikde
 • LRP Nutritik Intens riş krem in 50 ml çüýşede
 • LRP Nutritik dodaklar üçin stik 4.7 ml
 • LRP Misellýar Tämizleýji Köpük 150 ml
 • LRP POSTHELIOS Günde ýanylandan soňra sowuklandyryjy gel ýüz we beden üçin 200 ml
 • LRP POSTHELIOS Günde ýanylandan soňra ideg üçin serişde 200 ml
 • LRP Redermik R gözler üçin kontur 15 ml
 • LRP REDERMIK RETINOL krem 30 ml
 • LRP Redermik C gözler üçin 15 ml
 • LRP Redermik C kadaly we utgaşyk deri üçin 40 ml
 • LRP Redermik C gurak deri üçin 40 ml
 • LRP Redermik C 10 30 ml
 • LRP ROZALIAK AR losýon 40 ml
 • LRP Rozaliak UV Ležer krem 40 ml
 • LRP Rozaliak krem UV Riş 40 ml
 • LRP Rozaliak Misellýar gel 195 ml
 • LRP Serosink spreý - tonik 150 ml
 • LRP Substian göz kremi 15 ml
 • LRP Substian krem 40 ml
 • LRP Termal suw 100 ml
 • LRP Termal suw 150 ml
 • LRP Termal suw 300 ml
 • LRP TLR DERMALLERGO losýon 20 ml
 • LRP Toleran tämizleýji gel - ideg 200 ml
 • LRP Toleran tämizleýji gel - ideg 400 ml
 • LRP Toleran Sensitiw krem 40 ml
 • LRP Toleran Sensitiw Riş krem 40 ml
 • LRP Toleran Sensitiw TONIRLEÝJI natural (MEDIUM) Ton 50 ml
 • LRP Toleran Sensitiw TONIRLEÝJI açyk öwüşgin 50 ml
 • LRP Toleran Ultra gözler üçin 20 ml
 • LRP Toleran Ultra gözler üçin 40 ml
 • LRP Toleran Ultra Gijeki Ideg ediji krem 40 ml
 • LRP Toleran Ultra Flýuid krem 40 ml
 • LRP Rahatlandyryjy tonik 200 ml
 • LRP Sikaplast melhem B5 100 ml
 • LRP SIKAPLAST MELHEM B5 15 ml
 • LRP Sikaplast melhem B5 40 ml
 • LRP Sikaplast melhem B5 SPF 50 40 ml
 • LRP Sikaplast melhem barýer dodaklar üçin 7.5 ml
 • LRP Sikaplast Gel B5 40 ml
 • LRP Sikaplast el kremi - barýer 50 ml
 • LRP Effaklar N nemlendiriji krem 40 ml
 • LRP Effaklar N Tämizleýji krem - gel 200 ml
 • LRP Effaklar AI kadalaşdyryjy krem 15 ml
 • LRP Effaklar Duo+ Reno' 18 40 ml
 • LRP Effaklar DUO+ Tonirleýji krem ak deriler üçin40 ml
 • LRP Effaklar K(+) Emulsiýasy 40 ml
 • LRP Effaklar Losýon 200 ml
 • LRP Effaklar ýapgy 100 ml
 • LRP Effaklar MAT matirleýjie krem 40 ml
 • LRP Effaklar mikro tämizleýji gel 200 ml
 • LRP Effaklar mikro tämizleýji gel 400 ml
 • LRP Effaklar Misellýar suw Ultra 400 ml
 • LRP Effaklar Misellýar suw Ultra 200 ml
 • LRP Effaklar tämizleýji köpükleýän gel 200 ml
 • LRP Effaklar tämizleýji köpükleýän gel 400 ml
VICHY
 • Akwaliýa Termal gijeki krem-ýapgya SPA 75 ml
 • Akwaliýa Termal gözler üçin oýandyryjy melhem 15 ml
 • Wişi NEOWADIOL, uly ýaşlylaryň derisine ideg ediji öwezini dolduryjy, menopauza döwründe kadaly deri üçin, 50 ml.
 • Wişi NEOWADIOL, uly ýaşlylaryň derisine ideg ediji öwezini dolduryjy, menopauza döwründe, gurak we örän gurak deriler üçin, 50 ml.
 • Wişi NEOWADIOL Öwezini dolduryjy losýon toplumy 30 ml
 • Wişi AKWALIÝA TERMAL ýeňil nemlendiriji krem 30 ml
 • Wişi AKWALIÝA TERMAL ýeňil nemlendiriji krem 50 ml
 • Wişi Akwaliýa Termal losýon 30 ml
 • Wişi Akwaliýa Termal doýgun nemlendiriji krem, 50 ml
 • Wişi Akwaliýa Termal doýgun nemlendiriji krem, 30 ml
 • WIŞI Akwaliýa Termal Nemlendiriji emulsiýa SPF 25
 • Wişi gel - losýon Mineral 89 50 ml
 • WIŞI Dez şarikli Anti - stress 72 s 50 ml
 • WIŞI Dezodorant Antiperspirant spreý 48 s aşa derlemä garşy 125 ml
 • WIŞI Dezodorant Antiperspirant spreý 48 s tegmillere garşy 125 ml
 • WIŞI Dezodorant Antiperspirant roll 48 s tegmillere garşy 50 ml
 • Wişi mineral Dezodorant duzsuz 48 H
 • WIŞI Dezodorant roll 48 h aşa derlemä garşy 50 ml
 • Wişi Dezodorant roll 48 s duýgurlygy ýokary deri üçin 50 ml
 • WIŞI Dezodorant - krem 7 gün T30 ml
 • WIŞI DERKOS iýmitlendiriji-dikeldiji melhem 150 ml
 • WIŞI DERKOS iýmitlendiriji-dikeldiji ýapgy 200 ml
 • WIŞI DERKOS Neogenic şampun 200 ml
 • WIŞI DERKOS Neogenic şampun 400 ml
 • WIŞI DERKOS NOV Aminex zenanlar üçin 21 sany
 • WIŞI DERKOS NOV Aminex erkekler üçin21 sany
 • WIŞI DERKOS goňaga garşy Şampun ýagly deri üçin 200 ml
 • WIŞI DERKOS tonizirleýji Şampun 50 ml
 • WIŞI DERKOS tonizirleýji Şampun 200 ml
 • WIŞI DERKOS tonizirleýji Şampun 400 ml
 • WIŞI DERKOS iýmitlendiriji-dikeldiji Şampun 200 ml
 • WIŞI DERKOS goňaga garşy Şampun ýagly deri üçin 100 ml
 • WIŞI Dermablend pudra Ton 15 9,5 gr
 • WIŞI Dermablend pudra Ton 25 9,5 gr
 • WIŞI Dermablend pudra Ton 35 9,5 gr
 • WIŞI Dermablend 3D Ton 15 30 ml
 • WIŞI Dermablend 3D Ton 20 30 ml
 • WIŞI Dermablend 3D Ton 25. 30 ml
 • WIŞI Dermablend 3D Ton 35 30 ml
 • WIŞI Dermablend Ton 15 30 ml
 • WIŞI Dermablend Ton 25 30 ml
 • WIŞI Dermablend Ton 35 30 ml
 • WIŞI Dermablend flýuid Ton 20 30 ml
 • WIŞI Dermablend flýuid Ton 30 30 ml
 • WIŞI Dermablend flýuid Ton 05 30 ml
 • Wişi DUO Dezodorant Antiperspirant 48 s. Duýgurlygy ýokary deri üçin 50 ml
 • WIŞI Idealia krem gurak deri üçin 50 ml 2017
 • WIŞI Idealia gözler üçin kontur 15 ml
 • WIŞI Idealia krem kadaly utgaşyk deri üçin, 50 ml bottle 2018
 • Wişi Idealia Gijeki melhem 50 ml
 • Wişi Idealia Gijeki piling 100 ml
 • WIŞI LA GLYCO - S mono - doza № 30
 • WIŞI LA PEPTIDE - S mono - doza № 30
 • WIŞI LA KOLLAGEN SPECIALIST SPF 25 krem, 50 ml
 • WIŞI LIFTAKTIW antioksidant konsentrat deriniň ýaşlygy üçin10 ml
 • WIŞI LIFTAKTIW gialurone losýon ekspress-ýapgy 50 ml
 • WIŞI LIFTAKTIW kollagen gündizki krem 50 ml
 • WIŞI LIFTAKTIW losýon 10 GÖZLER & KIRPIKLER 15 ml
 • WIŞI LIFTAKTIW SUPREM Göz Kremi 15 ml
 • WIŞI LIFTAKTIW SUPREM gurak deri kremi 50 ml
 • WIŞI LIFTAKTIW SUPREM losýon 10 reno 30 ml
 • WIŞI LIFTAKTIW SUPREM gijeki krem 50 ml
 • Wişi Liftaktiw fleksilift 15 30 ml
 • Wişi Liftaktiw Fleksilift tonal. krem 35
 • WIŞI MINERAL 89 Ekspress-ýapgy, 29 gr
 • Wişi Minerallaşdyryjy Termal suw 150 ml
 • Wişi Minerallaşdyryjy Termal suw 300 ml
 • Wişi Minerallaşdyryjy Termal suw 50 ml
 • Wişi Neowadiol Fitoskulpt krem 50 ml
 • WIŞI NORMADERM Anti-aýj krem 50 ml
 • WIŞI NORMADERM ýüzüň deşiklerini daraldyryjy Losýon 200 ml
 • WIŞI NORMADERM Misellýar losýon 200 ml
 • WIŞI NORMADERM 3-si 1-de arassalaýjy serişde 125 ml
 • WIŞI NORMADERM Kemçiliklere garşy özgerdiji ideg, 50 ml
 • Wişi NORMADERM PHYTO ýuwunmak üçin niýetlenen arassalaýjy gel 200 ml
 • Wişi NORMADERM PHYTO ýuwunmak üçin niýetlenen arassalaýjy gel 400 ml
 • WIŞI NORMADERM Fitosoluşn kemçiliklere garşy kadalaşdyryjy ideg
 • Wişi Normaderm Matirleýji spreý 100 ml
 • WIŞI NUTRILOGY 1 gurak deri üçin 50 ml
 • WIŞI NUTRILOGY 2 örän gurak deri üçin
 • WIŞI OM Sakgal syrylandan soňraky melhem 75 ml
 • WIŞI OM Dezodorant - antiperspirant 48 s tegmillere garşy 50 ml
 • WIŞI OM Dezodorant - antiperspirant 72 sagat aşa derlemä garşy 50 ml
 • WIŞI OM Deri gyjynmasyna garşy sakgal syrmak üçin köpük 200 ml
 • WIŞI Pýurte Termal Dikeldiji ýapgy aloe bilen 75 ml
 • WIŞI Pýurte Termal Detoks - ýapgy kömür bilen 75 ml
 • WIŞI Pýurte Termal Losýon duýgur gözler üçin 100 ml TRAVEL FORMAT
 • WIŞI Pýurte Termal Losýon duýgur gözler üçin 150 ml TRAVEL FORMAT
 • WIŞI Pýurte Termal piling ýapgy 75 ml
 • WIŞI Pýurte Termal piling ýapgy saşe 2x6 ml
 • WIŞI Pýurte Termal Misellýar suw minerallar bilen ýagly hem-de utgaşyk deriler üçin 200 ml
 • WIŞI Pýurte Termal Misellýar suw minerallar bilen ýagly hem-de utgaşyk deriler üçin 400 ml
 • WIŞI Pýurte Termal Misellýar suw minerallar bilen duýgurlygy ýokary deri üçin 100 ml
 • WIŞI Pýurte Termal Misellýar suw minerallar bilen duýgurlygy ýokary deri üçin 200 ml
 • WIŞI Pýurte Termal Misellýar suw minerallar bilen duýgurlygy ýokary deri üçin 400 ml
 • WIŞI Pýurte Termal Misellýar süýtjagaz minerallar bilen gurak we kadaly deriler üçin 200 ml
 • WIŞI Pýurte Termal Misellýar süýtjagaz minerallar bilen gurak we kadaly deriler üçin 400 ml
 • WIŞI Pýurte Termal Tämizleýji köpük 150 ml
 • WIŞI Pýurte Termal ýüzüň deşiklerini tämizleýji ýapgy 75 ml
 • WIŞI Pýurte Termal ýüzüň deşiklerini tämizleýji ýapgy saşe 2*6 ml
 • Wişi Pýurte Termal tämizleýji terlendirýän gel 200 ml
 • WIŞI Pýurte Termal saşe Dikeldiji ýapgy aloe bilen
 • WIŞI Pýurte Termal saşe Detoks - ýapgy kömür bilen
 • WIŞI Pýurte Termal Kämilleşdiriji tonik 200 ml
 • WIŞI Pýurte Termal Uniwersal 3-si 1-de arassalaýjy serişde 200 ml
 • WIŞI Pýurte Termal rahatlandyryjy ýapgy 75 ml
 • WIŞI Pýurte Termal rahatlandyryjy ýapgy saşe 2*6
 • WIŞI SLOW EÝJ Krem gurak deri üçin 50 ml
 • WIŞI SLOW EÝJ gijeki krem 50 ml
 • WIŞI SLOW EÝJ Göz üçin ideg 15 ml
 • Wişi Slow eýj flýuid 50 ml
 • WIŞI Fleksilift Ton 25 30 ml
 • DERKOS Amineksill Erkekler Köpük 150 ml
 • DERKOS Densi - Soluşns şampun 250 ml
 • DERKOS Densi - Soluşns şampun 400 ml
 • DERKOS Densi - Soluşns melhem 150 ml
 • DERKOS Densi - Soluşns losýon 100 m
 • DERKOS KERA - SOLUTIONS Şampun pro - keratin toplumy bilen, saçyň ýüzüni dikeldiji, 250 ml
 • DERKOS KERA - SOLUTIONS Ekspress-ýapgy pro - keratin toplumy bilen, saçyň ýüzüni dikeldiji 200 ml
 • Derkos Nutrients Witamin Kondisioneri 200 ml
 • Derkos Nutrients Witamin Kondisioneri 250 ml
 • Derkos Nutrients Witamin Kondisioneri 50 ml
 • Derkos Nutrients Dikeldiji Ýapgy 250
 • Derkos Nutrients Dikeldiji Şampun 250 ml
 • Derkos Nutrients Detoks - Şampun 250 ml
 • Derkos Nutrients Detoks - Şampun 50 ml
 • Derkos Nutrients Protein Şampun 50 ml
 • Derkos Nutrients Gury Şampun 150 ml
 • DERKOS Tonizirleýji kondisioner 150 ml
 • DERKOS Tonizirleýji kondisioner 200 ml
 • DERKOS Şampun kelläniň duýgurlygy ýokary derisi üçin ýagly saçlar üçin 200 ml
 • DERKOS Şampun kelläniň duýgurlygy ýokary derisi üçin gurak saçlar üçin 200 ml
 • DERKOS Goňaga garşy Şampun kelläniň ýagly derisi üçin 390 ml
 • DERKOS Goňaga garşy Şampun kelläniň ýagly derisi üçin 50 ml
 • DERKOS Goňaga garşy Şampun kelläniň gurak derisi üçin 100 ml
 • DERKOS Goňaga garşy Şampun kelläniň gurak derisi üçin 200 ml
 • DERKOS Goňaga garşy Şampun kelläniň gurak derisi üçin 390 ml
 • Derkos Goňaga garşy Şampun kelläniň duýgurlygy ýokary derisi üçin 200 ml
 • DERKOS Kadalaşdyryjy ideg ediji Şampun ýagly saçlar üçin 200 ml
 • DUOPAK Dezodorant Antiperspirant 48 s aşa derlemä garşy 50 ml
 • Kapital Soleý MATIRLEÝJI ÝÜZ EMULSIÝASY DRAÝ TAÇ SPF 30
 • Kapital Soleý SPREÝ IKI FAZALY NEMLENDIRIJI SPF 30 200 ml
 • Kapital Soleý SPREÝ IKI FAZALY NEMLENDIRIJI SPF 50 200 ml
 • Kapital Soleý emulsiýa Wetderi SPF 50 200 ml
 • KC ÝANYKLARA GARŞY MELHEM 100 ML
 • KC goraýjy Spreý çagalar üçin SPF 50+ 200 ml
 • LIFTAKTIW SUPREM Ýygyrtlara garşy Krem kadaly we utgaşyk deri üçin dykyzlandyryjy 50 ml
 • Mineral 89 gözler üçin 15 ml
 • Neowadiol Öwezini dolduryjy toplum gijeki menopauza döwründe derä ideg etmek üçin, 50 ml
 • Neowadiol MAGISTRAL Nutrition melhem deriniň dykyzlygyny ýokarlandyryjy. Gap 50 ml
 • Neowadiol, Krem gözler üçin we dodak kontury, 15 ml çüýşe

Bizden sora …

Soraglaryňyz barmy?